Förtydligande från ICC gällande AI (Nu med svensk översättning)

Internationella Handelskammaren (ICC) förtydligar nu att ICC:s regler för reklam och marknads­kommunikation också gäller för reklam skapad med hjälp av AI. Oavsett med vilka hjälpmedel reklam skapas gäller alltså de ”vanliga” reglerna.  


Senast uppdaterad 23.04.24

Publicerad 19.04.24

AI

AI-genererat material

Omfattas det AI-genererade materialet överhuvud­­taget av upphovsrätten och vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar?