EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter agerar mot 20 flygbolag för greenwashing

Flygbolagens påståenden om att koldioxidutsläpp från flygresor kan kompenseras genom klimatprojekt eller genom användning av hållbara bränslen, där konsumenter kan bidra genom att betala en tilläggsavgift, befaras i många fall vara vilseledande. 

Senast uppdaterad 08.05.24

Publicerad 08.05.24

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen, däribland kravet på god marknads­föringssed och förbudet mot vilseledande marknads­föring. På denna sid...