SvA och Komm: elva vägledande principer för användning av generativ AI i marknads­kommunikation

Användningen av AI har växt exceptionellt och innebär enorma möjligheter, men med AI följer även juridiska, regulatoriska och etiska utmaningar.

Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm) bevakar utvecklingen, och som ett första steg presenterar vi elva vägledande principer för användning av generativ AI i marknadskommunikation. Principerna baseras på en förlaga från IPA (Institute of Practitioners in Advertising) och ISBA (Incorporated Society of British Advertisers). Principerna är i första hand riktade till marknadsavdelningar och kommunikationsbyråer.

Principerna är översiktliga och utformade för att säkerställa att branschen omfamnar AI på ett ansvarsfullt sätt med skydd för både konsumenter och för alla som arbetar i den kreativa sektorn. Principerna omfattar bland annat transparenskrav, säkerställande av immateriella rättigheter, miljöpåverkan, diskriminering och övervakning.

Senast uppdaterad 18.01.24

Publicerad 18.01.24