Delta i studie: Hur viktig är generativ AI (GenAI) i kreativa processer?

Utforska skärningspunkten mellan kreativitet och teknologi

Följande undersökning, utförd av HHS masterstudenterna Nicolas Arias och Christoph Horner, fördjupar sig i hur kreativa yrkesverksamma integrerar verktyg för generativ AI i sina arbetsflöden.

När vi navigerar det utvecklande landskapet för AI inom de kreativa sektorerna är det avgörande att förstå påverkan av faktorer som kreativitet och identitet på antagandet av dessa innovativa verktyg. Deltag i vår undersökning för att belysa dessa dynamiker och bidra till att forma framtiden för integration av kreativitet och teknologi. Dina insikter är ovärderliga för att vägleda strategiska beslut och främja en stödjande miljö för kreativitet förstärkt med AI i arbetslivet.

Fakta om studien

Med all uppståndelse kring GenAI avser vi att avslöja de faktorer som verkligen driver dess adoption för kreativa uppgifter på en individuell nivå bland anställda. Vår forskning baseras på anonyma insikter från ledande organisationer.

Detta arbete syftar till att upptäcka värdefulla insikter som kan förbättra strategiska beslut relaterade till implementering av GenAI-verktyg, skräddarsy stöd till olika anställdprofiler och i slutändan stödja innovation i er organisation.

Genom att delta kommer er organisation att få tidig tillgång till våra resultat, vilket erbjuder en potentiell konkurrensfördel i att utnyttja GenAI i kreativa processer.

Deltagande innebär att fylla i en kort och anonym enkät. Enkäten är noggrant utformad för att respektera er tid och säkerställa konfidentialitet.

Vi kommer sedan dela med oss av en tydlig och koncis rapport av våra resultat med er organisation. Denna rapport kommer att erbjuda ett unikt perspektiv på AI-adoptionstrender och anställdas kreativitet, vilket potentiellt kan berika er strategiska planering och HR-praxis.

AI

AI-genererat material

Omfattas det AI-genererade materialet överhuvud­­taget av upphovsrätten och vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar?