Hållbarhets­redovisning

Från och med 2024 börjar EU:s nya lag om hållbarhets­redovisning, CSRD att gälla. Det innebär att kraven på hållbarhets­redovisning förändras i grunden och blir betydligt mer omfattande än idag. 

Senast uppdaterad 24.01.24

Publicerad 20.12.23

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen, däribland kravet på god marknads­föringssed och förbudet mot vilseledande marknads­föring. På denna sid...