CommToAct: Hållbarhets­webinar

Under morgonen fick vi lyssna till Siri MaassenThe New Division som bland annat berättade mer om sin kommunikativa hållbarhetsverktygslåda!

Siri har över 20 års erfarenhet av hållbarhetskommunikation och understryker vikten av att förtydliga utan att förenkla för att inte riskera att sprida osanningar. Om du missade webinaret kan du kolla i efterhand här:

Om CommtoAct: Planet

Konsumenter tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen. Genom att utnyttja kraften bakom kommunikationen kan vi bli en del av lösningen!

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 14.12.23

Hållbarhet

Miljöpåståenden & Hållbarhets­kommunikation

Det har blivit allt vanligare att företag i sin marknads­föring kommunicerar att de har klimatkompenserat för produkterna som marknads­förs, till exempel genom påståenden om att produkten är klimatneutral, klimatkompenserad eller har netto noll klimatavtryck. Marknads­föring som inbegriper sådana påståenden måste, likt andra miljöpåståenden, uppfylla kraven som uppställs i marknads­föringslagen. På Komms medlemssidor hittar du mer vägledning på ämnet.