AI-Act är klar – Europeiska Rådet har sagt ja

Den 21 maj röstade även Europeiska Rådet för AI-Act, som syftar till att harmonisera reglerna om artificiell intelligens.

Efter att ministerrådet i mars röstade för lagstiftningen har den nu passerat alla steg i lagstiftningskedjan. Den kommer nu träda i kraft 20 dagar efter att den förts in i unionens officiella tidning och kommer att börja tillämpas 2 år därefter.

Senast uppdaterad 03.06.24

Publicerad 03.06.24

AI

AI-genererat material

Omfattas det AI-genererade materialet överhuvud­­taget av upphovsrätten och vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar?