GDPR

I och med ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018  har EU fått en ny tuffare reglering för personuppgiftsbehandling.

På KOMMs medlemssidor hittar du all tillgänglig GDPR- dokumentation med bl a uppdaterade och GDPR-anpassade mallar. KOMM erbjuder också – i samarbete med Advokatfirman MarLaw – en särskilt inrättad GDPR-Helpline med möjlighet att till reducerat pris ställa frågor till verkliga GDPR-experter.

På sidorna finns bl a; Inspelade seminarier tillsammans med advokatfirman MarLaw och IAB Sverige som går igenom vad de nya regleringarna omfattar gällande GDPR och Schrems II. Vilka är de viktigaste förändringarna för kommunikationsbyråer? Hur hanteras samtyckeskraven och vilket ansvar åvilar byrå respektive kund? Du finner även erbjudande om verktyg som hjälper till med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivititetshantering av personuppgiftsbehandling.

På medlemssidorna finns även;
Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
Checklista: GDPR arbetet
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal (Engelska)
MALL Samtycke
Vem är PuA och vem är PuB
Vägledning till Personuppgiftsansvariga
Vägledning för Personuppgiftsbiträden
Saknar din byrå medlemskap i KOMM? Kontakta info@komm.se för att få mer information om medlemskap.