GDPR

I och med ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018  har EU fått en ny tuffare reglering för personuppgiftsbehandling.

Här https://komm.se/medlemssidor/gdpr-medlem hittar du  all tillgänglig GDPR- dokumentation med bl a uppdaterade och GDPR-anpassade mallar.

KOMM erbjuder också – i samarbete med Advokatfirman MarLaw – en särskilt inrättad GDPR-Helpline med möjlighet att till reducerat pris ställa frågor till verkliga GDPR-experter.

På medlemssidorna finns bl a; 
– Den nya förordningen
– Checklista: Tips för förberedelsearbetet
– Personuppgiftsbiträdesavtal NYTT
– Personuppgiftsbiträdesavtal ENGELSKA NYTT
– MALL Samtycke
– MALL Modellavtal – GDPR-anpassat
– MALL Sekretessavtal – GDPR-anpassat
– MALL Uppdragsavtal – GDPR-anpassat
– Vägledning till Personuppgiftsansvariga
– Vägledning för Personuppgiftsbiträden

– FILM – Grundläggande introduktion från ett halvdagsseminarium den 28 september där advokatfirman MarLaw går igenom vad den nya regleringen omfattar, vilka de viktigaste förändringarna blir för kommunikationsbyåerna, samtyckeskraven och vilket ansvar som åvilar byrå respektive kund.

– Erbjudande om verktyg som hjälper till med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivititetshantering av personuppgiftsbehandling.

Här hittar du samtliga dokument och erbjudanden (kräver inloggning)