Pressmeddelande

Spelreklam med tecknad superhjälte fälld

Spelbolaget Hajper fälls av Reklamombudsmannens Opinionsnämnd för valet av en tecknad superhjälte i sina annonser. Nämnden anser att en tecknad person i superhjältedräkt med vingar på ryggen, utformningen av bolagets logotyp tillsammans med spelannonsering, gör att det kan antas att barn och ungdomar lägger märke till, och kan påverkas av, reklamen. Nämnden finner därför att annonserna strider mot spellagens krav på att marknadsföring inte får särskilt rikta sig till barn eller unga som inte har fyllt 18 år.

Spelreklamen, som kunde ses i bland annat Stockholms tunnelbana under sommaren 2019 och är utformad med en tecknad manlig figur mot en blå bakgrund. Han är klädd i en grön, vit och svart dräkt med ett par gröna vingar. På bröstet har dräkten en grå bröstplåt med ett versalt ”H” i grön färg. Figuren bär en svart hjälm med ett grönt parti runt ögonen. Två personer valde att anmäla reklamen till Reklamombudsmannen.

Enligt en av anmälarna känns reklamen riktad till unga, något som är allvarligt i synnerhet när det kommer till något som potentiellt kan vara beroendeframkallande. Den andre tycker att det är en tydlig flört med serietidningar och deras unga läsekrets.

Enligt 15 kap. 1 § spellagen får marknadsföring inte särskilt rikta sig till barn eller unga som inte har fyllt 18 år. Såväl framställningen i sig som det sammanhang där marknadsföringen förekommer ska beaktas. Symboler eller företeelser, som till exempel miljöer, musik och karaktärer, som kan förknippas med eller attrahera barn eller ungdomar ska särskilt undvikas. Att det i reklamenheten finns information om att man måste vara över 18 år ändrar inte nämndens bedömning. Reklamen strider därmed mot kravet att reklam måste vara laglig enligt artikel 1 Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

– Nämndens beslut tydliggör att användning av tecknade karaktärer eller symboler som kan attrahera barn eller ungdomar särskilt ska undvikas i spelreklam, säger Elisabeth Trotzig, reklamombudsman.

Senast uppdaterad 20.12.23

Publicerad 23.10.19