CommToAct – Planet

CommToAct Planet är branschinitiativet, som samlar den svenska kommunikationsbranschen (Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Annonsörer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer) i ambitionen att bli mer hållbar.

CommToAct har en kommitté som kommer direkt från näringslivet i hela värdekedjan. Kommittéen arbetar för att vägleda och hjälpa branschen i frågor om miljö och klimat.