Swedish Content Awards

Swedish Content Awards arrangeras för första gången år 2000 och sedan 2022 är Sveriges Kommunikations­byråer arrangörer.

Om Swedish Content Awards

Swedish Content Awards belönar och hyllar de bästa produktionerna inom content marketing. Stark content marketing stärker varumärket, bygger lojalitet och skapar fler och bättre affärer.

Bra content är avgörande för alla företag. Oavsett i vilket format så är det kreativt content som håller kunderna intresserade och får dem att komma tillbaka som kunder.

Content Awards tävlingskategorier belönar företag, byråer, och enskilda personer som skapat innovativt och kreativt innehåll som attraherar, informerar, engagerar och behåller sin målgrupp engagerade i varumärket. Ett viktigt syfte med tävlingen är att premiera god kvalitet och innovativa lösningar som har gett önskad effekt.

Tävla 2024

2024 anordnas Content Awards för 24:e gången – tävlingen öppnar för inlämning 31 maj och stänger den 6 september. Däremellan kan du när som helst registrera bidrag samt logga in och göra ändringar.

Så här tävlar du

Tävlingen öppnar onsdag 31 maj kl 10.00 och stänger 6 september kl 15.00

1. Börja med att logga in på ett befintligt konto eller skapa ett nytt på tävlingssidan Awardsplatform.

2. Välj de kategorier ni vill tävla i. Observera att byråns namn inte får framkomma i bidragsbeskrivningen eller i det uppladdade innehållet. Juryn förbehåller sig rätten att flytta bidrag om de anser att bidraget hamnat i fel kategori. En kategori med få inskickade bidrag kan även flyttas till en annan kategori av juryn. Den tävlande kontaktas alltid och har rätt till att dra tillbaka sitt bidrag. Juryn kan även besluta att inte dela ut ett guld i en kategori.

3. Tävlande bidrag ska vara producerade eller publicerade/utgivna under 2023 eller innan 30 maj 2024.

4. Tävlingsavgift
Medlem i Komm 3450 kr.
Ej Medlem i Komm 4950 kr.

5. Observera följande:
Enskilda filer får inte vara större än 200MB.

Referensbilden kan vara i filformaten .jpg, .png eller .pdf och måste ha dimensionen 1920 x 1080 px.

Övriga bilder kan vara i filmformaten .jpg, .png eller .pdf. Upplösning och dimension valfritt (max 300 dpi).

Video kan vara i filformaten avi, mp4, mov, wmv, mpg, mpeg (>200MB).

Ljud ska vara i filformatet .mp3.

Alla bidrag skickas in digitalt.

Förlängd deadline DL kan accepteras efter bedömning av administration. Generellt debiteras en förlängd deadline med 1000 kr per bidrag.

Vem kan tävla?

Alla som arbetar med content marketing är välkomna att tävla, både produktioner gjorda av en byrå eller inhouse med säte i Sverige.

Bidrag som är med och tävlar skall ha producerats och/eller publicerats under 2023 eller senast 30 maj 2024. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under 2023 eller senast 30 maj 2024 kan tävla.

Ett bidrag som tidigare har vunnit eller tidigare har belönats med minst diplom i Swedish Content Awards kan inte vara med och tävla.

Samtliga arbeten skall även ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare som uppdragsgivare.

Tävlingsanmälan ska skrivas på svenska eller engelska, själva materialet kan dock vara på ett annat språk. Förutom i kategorin Podd & Ljud där materialet måste vara på svenska eller engelska.

Vad räknas som content marketing?

För att ett bidrag ska räknas som content marketing krävs att det är producerat i marknads­föringssyfte med avsikt att skapa en publik och förstärka eller förändra ett beteende. Innehållet skall vara regelbundet publicerat i uppdragsgivarens kanaler och möta mottagarnas intresse och behov.

Undantag görs i hantverkskategorierna. Här behöver inte innehållet vara regelbundet publicerat.

Bedömningskriterier

Utifrån beskrivningen av respektive kategori bedömer juryn:

Idé & kreativitet
Analys & strategi
Resultat, Effekt & Engagemang

I hantverkskategorierna bedöms nivån på hantverket samt det redaktionella innehållet snarare än effekten.

Jury

Juryn utses av Swedish Content Awards tävlingsgrupp som består av medlemmar från Komms styrelse samt utvalda personer från Contentbyråer. Juryn utses i huvudsak bland yrkesverksamma inom kommunikations­bransch­en, både från byråsidan och kundsidan.

Den som blir tillfrågad om ett juryarbete skall, innan hen accepterar, förklara sig villig att ideellt avsätta den tid som krävs. Jurymedlemmar undertecknar även en skriftlig försäkran om att ej yppa resultat från omröstningar och nomineringar till personer utanför den egna juryn. En jurymedlem som bryter mot denna försäkran diskvalificerar sig själv och blir avstängd från framtida juryarbete.

Tävlingsvillkor

Inlämnaren ansvarar för att tävlingsbidrag och dess material, inte strider mot marknads­föringslagen, annan marknads­lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, dataskydds­förordningen (GDPR), immaterialrättslg lagstiftning, bransch­praxis, etiska regler, eller i övrigt marknads­föring eller i tillämpliga lagstiftningar. Observera att det inte är tillåtet att t.ex. använda musik, ljudspår, still- eller rörliga bilder eller annat medie som man inte har köpt rättigheterna till.

Vid efterfrågan ska inlämnaren kunna uppvisa hur detta godkännande har säkerställts/inhämtats. Inlämnaren ansvara för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en och dess material, kan visas i samtliga medier i såväl i som utanför Sverige av Swedish Content Agencies och dess partners.

Inlämnaren ger sitt tillstånd till Sveriges Kommunikations­byråer (Komm) att publicera materialet på internet, i tryckta och/eller digitala medier och kanaler, i utställningar, under Awardsgalan samt i samband med marknads­föring av tävlingen eller av annat av Sveriges Kommunikations­byråer (Komm) arrangerat evenemang samt försäljning av reklamalster. Inlämnaren ansvarar för att den tävlande byråns, underbyråns namn eller logotyp inte förekommer på eller i bidraget.

Inlämnaren ansvarar för att ersätta tredjeman/upphovsrättsinnehavaren för eventuella skade – och/eller ersättningsanspråk pga. Brott mot lag, bransch­praxis eller annat regelverk. Inlämnaren ansvarar för att idén inte använts tidigare i andra kommunikations­sammanhang i Sverige eller utomlands. I fall tveksamhet föreligger kan juryn begära in underlag från inlämnaren som styrker produktion och publicering. Så kallade ”ghost jobs” är ej legitima i tävlingen.

Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ur tävlingen och har i så fall ej rätt att återfå anmälningsavgift eller andra kostnader som har uppstått i samband med tävlan.

Nomineringsdiplom och priser:

Utfärdas till alla nominerade, ett till uppdragsgivaren och ett till byrån. Guldvinnaren belönas med en designad prisstatyett samt ett diplom var till uppdragsgivare och byrå.

Om antalet bidrag i en kategori understiger fem (5) förbehåller sig Swedish Content Awards juryn rätten att inte dela ut pris i en kategori.

Kontakt

Tävlingsansvarig: Said Can
Telefon: +46 70 757 25 64
Mail: contentawards@komm.se

Under den tävlingsperioden kommer det mycket mail, vi försöker svara inom 24h.

Vid tekniska problem när du registrerar dina bidrag är du välkommen att maila till: support@awardly.se

För frågor kontakta contentawards@komm.se

Nyhet

31.05.24

Nu har Swedish Content Awards 2024 öppnat!

Årets upplaga av Swedish Content Awards har öppnat upp för inlämning - skicka in era bästa arbeten och var med och tävla.