Kurser

Här hittar du kurser som Komm och våra samarbetspartners arrangerar för att underlätta ditt och din kommunikations­byrås vardagliga arbete. Medlemsrabatt ges på alla kurser.

Juridik

ARU

Sveriges Kommunikations­­byråer är en garant för att medlems­företagen har hög kompetens och agerar professionellt. Därför kräver vi att alla medlems­företag ska ha ARU-kompetens. ARU står för Ansvarig Reklamutgivare, och det är en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör konsultbyråer inom Marknads­­kommunikation.

Juridik

VARU

VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare. Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen.

Hållbarhet

Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

Den officiella kursen om ICC:s nya miljö- och klimatriktlinjer. Vad utgör ett miljö- och klimatpåstående och hur får de användas i marknads­kommunikation?

Effekt

Effektcertifiering

Effektsystemet är en bransch­standard som dig att förstå hur er marknads­kommunikation fungerar genom att mäta rätt saker och på rätt sätt.