Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

Den officiella kursen om ICC:s nya miljö- och klimatriktlinjer

Tillsammans med Internationella handelskammaren i Sverige (ICC) och Sveriges Annonsörer i samarbete med Marlaw har vi tagit fram en utbildning som ger en grundutbildning i hur man kommunicerar ansvarsfullt om miljö och klimat.

Vad utgör ett miljö- och klimatpåstående? Hur får de användas i marknadskommunikation? Vad är riskerna med användning av miljö- och klimatpåståenden? Hur använder man dem utan att riskera att bli anklagad för greenwashing?

Under den här digitala utbildningen kommer deltagarna att få en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.

Som medlem i Komm får du rabatterat pris på kursen.

Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat