Ansvarig reklamutgivare

Sveriges Kommunikationsbyråer är en garant för att medlemsföretagen har hög kompetens och är professionella. Därför kräver vi att alla medlemmar ska ha ARU-kompetens. ARU står för Ansvarig Reklamutgivare, och det är en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör konsultbyråer inom marknadskommunikation.

ARU är en symbol för särskild kompetens och kvalitetssäkring inom marknadsföringens juridik och etik. Utbildningen, som omfattar 35 timmar, motsvarar och är godkänd som 5 universitetspoäng. Förutom kunskaper inom olika rättsområden innehåller kursen också många praktiska övningar i hur man arbetar som ARU.

Sveriges Kommunikationsbyråer har ensamrätten till ARU-beteckningen. ARU-beteckningen är dessutom ett väl inarbetat och registrerat kännetecken. Sveriges Kommunikationsbyråer rekommenderar därför alla företag, organisationer och myndigheter att välja en byrå som är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer och ARU-auktoriserad.

ARU-utbildningen utvecklades redan i mitten på 1970-talet av Konsultbyrån för Marknadsrätt (numera Advokatfirman MarLaw). Sedan 2004 är ARU-kompetensen ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer. Kursen riktar sig främst till produktionsledare, projektledare och ledning på reklambyråer. Kursen genomförs i dag i samarbete med Berghs School of Communication i Stockholm, och för de som studerar på Berghs diplomutbildningar Marknadskommunikation, Reklam- art director/copywriter och Produktionsledning- operativ projektledning är kursen ett obligatoriskt inslag. I kursen möter du bl a vår förbundsjurist Christina Nylander.

Kursinnehåll

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Juridik i sociala medier
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt
 • Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

Eftersom lagarna förändras med tiden är det också ett krav från Sveriges Kommunikationsbyråer att ARU-kompetensen uppdateras och kompletteras vart fjärde år, med den så kallade VARU – Vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare. VARU-kursen erbjuds direkt av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Mer information om Berghs School of Communication och ARU-kursen finns här.

Mer information om  VARU-kursen hittar du här