Rekommendationer för upphandling enligt LOU

På den här sidan hittar du 9 rekommendationer som Komm har tagit fram för att vägleda dig i en upphandling enligt LOU.

  1. 1. Identifiera vad ni vill uppnå

Se över vilket resultat/vilken effekt ni vill uppnå och vad ni därmed behöver för typ av byrå samt kompetens.

  • 2. Dela upp ansvarsområden

Kom överens om vilka ansvarsområden som kommunikationschefen respektive inköpschefen har i arbetet med upphandlingen.

  • 3. Gör urval i flera steg

Lägg upp er utvärdering i flera steg och spara på så vis på både era och era anbudsgivares resurser.

  1. 4. Efterfråga fiktiva uppdrag på rätt sätt

Överväg om ni verkligen behöver be om fiktiva uppdrag. Samt följ i sådana fall branschens rekommendationer om upplägg.

  1. 5. Använd CV- och casemallar

Underlätta för er själva och era anbudsgivare genom att följa branschens mallade CV och caseförfrågningar.

  • 6. Vikta priset klokt 

Se till att det ni vill uppnå med ert kommande samarbete väger tyngre än priset. Annars kan det bli kostsamt.

  • 7. Skapa goda förutsättningar för ett nära samarbete

Utforma er upphandling så att det framförallt är en byrå ni kommer att arbeta nära tillsammans med – och skörda vinsterna av det sen. 

  • 8. Riskminimera och skydda ert varumärke

Skapa trygghet genom att se till att er leverantör har koll på de juridiska fallgroparna.

  • 9. Håll koll på rättigheterna i köpt material

Särskilj upphovsrätt och äganderätt gällande vad som går, samt inte går, att köpa loss.

Sammanfattande film:

För köpare

Byråtyper

Sveriges Kommunikations­byråer, Komm, är en bransch­organisation för byråer inom flera olika discipliner av marknads­kommunikation: reklam, design, pr, digital, event, kommunikation, media och varumärke. Många byråer är så kallade fullservicebyråer och erbjuder flertalet av ovan beskrivna tjänster. Som ett stöd för dig som köper / upphandlar kommunikation har vi nedan listat olika byråtyper i korthet. Denna lista uppdateras årligen.

För köpare

Rollbeskrivningar

Som ett stöd för dig som köper / upphandlar kommunikation har Sveriges Kommunikations­byråer, Komm, beskrivit vanligt förekommande roller hos olika byråer som arbetar med kommunikation. Denna lista uppdateras årligen.

För köpare

Utvärdering i flera steg

Som ett stöd för dig som köper kommunikation via offentlig upphandling / LOU har vi tagit fram nedan förslag på urvalsprocess i två steg. Det första steget handlar om att säkerställa en kvalificeringsnivå samt kompetens och erfarenhet. Det andra steget om att bevisa byråns leveransförmåga

För köpare

CV- & Casemallar

Som ett stöd för dig som köper kommunikation via offentlig upphandling / LOU har vi tagit fram nedan förslag på mallar för hur ni kan efterfråga CV:n och case. Med ett gemensamt mallsystem för CV:n och referensuppdrag så blir det dels lättare för byrån att svara rätt på anbudet, dels lättare för er att jämföra anbuden. Båda parter slipper att ”uppfinna hjulet” vid varje upphandling.

Upphandlingsrekommendationer

Reglering av rättigheter till köpt material

Som ett stöd för dig som köper kommunikation via offentlig upphandling / LOU har vi nedan tagit fram ett förslag på avtalstext för hur du kan reglera rättigheterna till det material ni köper.