Organisation

Komm

Styrelsen Komm

Sveriges Kommunikations­byråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlems­företagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner. Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning m...

Komm

Kommittéer & utskott

Komm har flera kommittéer och utskott. Medlemmarna består utav medarbetare på medlems­byråer och ledamöter från förbundets styrelse.