Infab Kommunikation

Vi är Infab. Insights for fabulous futures. Kommunikation för samhällets bästa och fans av alla företag, kommuner, myndigheter och människor som jobbar för en hållbar framtid. Vi vill se goda* affärsidéer och verksamheter lyckas och är övertygade om att förståelse är vägen till förändring. Vi jobbar både lokalt och nationellt och blandar trygg erfarenhet med modigt nytänkande från våra kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona. * Etiskt, socialt och miljömässigt hållbara

www.infab.nu

Platser:

 • Helsingborg
 • Malmö
 • Karlskrona
 • Kristianstad

Discipliner:

 • Content
 • Design
 • Reklam
 • Media
 • PR
 • Varumärke

Anställda:

 • 11–25

Certifikat:

 • ARU-Certifierad

Policys:

 • Jämställdhetspolicy
 • Miljö & hållbarhetspolicy

Nätverk: