Platinaakademin

Guldäggstävlingen belönar köpare av bra reklam. För att även uppmärksamma de som producerar den belönade reklamen instiftades 1975 Platinaägget.

Bra reklam är visserligen oftast frukten av ett lagarbete, men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till reklamens och formgivningens utveckling i Sverige. Platinaägget utses av Platinaakademien.

Platinaakademien:

 • 1975: Alf Mork
 • 1976: Leon Nordin
 • 1979: Jan Cederquist, Lars Hall (Lars valde att lämna akademin 2013)
 • 1984: Roy Andersson, Carl Fredrik Hultenheim, John Melin, Anders Österlin
 • 1985: Jane Bark, Sören Blanking, Olle Eksell, Arne Nilsson, Per-Henry Richter
 • 1986: Anders Beckman (postumt), Dan Jonsson, Torbjörn Lernskog, Lennart C. G. Ranghausen
 • 1987: Kurt Lundkvist, Georg Oddner
 • 1988: Lars Falk, Georg Lois, Ove Pihl
 • 1989: Bengt Anderson, François Gillet, John Hegarty
 • 1990: Nils Törnblom
 • 1991: Lasse Wannberg, Hubert Johansson, Erik Heffer, Hans Brindfors
 • 1992: Jan Bengtsson, Johan Sten
 • 1993: HC Ericson, Martin Gavler (postumt)
 • 1994: Flemming Holst
 • 1995: Lars Forsberg
 • 1996: Lars Liljendahl
 • 1997: IB Thanning, Bo Rönnberg
 • 1998: Staffan Forsman
 • 1999: Tom Hedqvist
 • 2000: Sven-Olof Bodenfors
 • 2001: Lars (Fille) Hansson
 • 2002: Filip Nilsson
 • 2003: Carl Lewenhaupt, Olle Mattson
 • 2004: Joakim Jonason
 • 2006: Lars Collin
 • 2007: Anna Qvennerstedt
 • 2008: Henrik Nygren
 • 2009: Anders Wester
 • 2010: Frank Hollingworth
 • 2011: Mikael Jansson
 • 2012: Paul Malmström, Linus Karlsson
 • 2013: Göran Åkestam
 • 2014: Silla Levin
 • 2015: Björn Kusoffsky
 • 2016: Björn Engström
 • 2017: Jesper Kouthoofd
 • 2018: Tove Langseth
 • 2019: Magnus Jakobsson
 • 2020: Johan Renck
 • 2021: Jacob Nelson, Stefania Malmsten
 • 2022: Johan Pihl
 • 2023: Karin Ahlgren