Svart på vitt

En studie från Komm om reklamens förmåga att spegla sin samtid mellan åren 2015-2021. Publicerad november 2021.

Hur står sig Sverige jämfört med andra länder vad gäller inkludering och representation och hur ser representationen ut jämfört med den svenska befolk- ningen?

2015 ställde vi oss frågan ”vem får synas i svensk reklam” där vi tittade på ett urval av svensk reklam publicerad under ett år. Lite senare samma år började Cannes Lions sitt samarbete med Geena Davis institute on Gender in Media och lät dem un- dersöka i vilken grad prisvinnande och nominerad reklam från hela världen lyckades med representa- tion och mångfald.

Studien vi presenterar här genomfördes av Geena Davis institute on Gender in Media 2020 enligt samma kriterier och metodik som de använder i bedömningen av reklam i Cannes Lions. Skillnaden är underlaget. Istället för en enda tävling så har vi undersökt de senaste sex årens reklam som prisnominerat sig i tre tävlingar.

Det är Guldägget, där den mest kreativa reklamen belönas, 100 Wattaren och YouTube Works där dess kommersiella effekt eller genomslag premieras. Det finns flera skäl till att vi valt detta angreppssätt. Dels handlar det om att skaffa oss ett bra och hanterbart underlag av prisvinnande svensk reklam. Det hand- lar också om att vi genom att välja detta underlag och metod till viss del kan jämföra Sverige med den internationella arenan.