Komms strategi i fem punkter – 2024-2026.

1. Vad är KOMM? Vad gör vi och för vem?

KOMM är en branschorganisation för byråer och företag i hela Sverige som är verksamma inom marknadsföring och kommunikation. Vi finns till för våra medlemmar och allt vi gör syftar till att värna deras intressen, maximera nyttan för dem och hjälpa dem att driva en framgångsrik verksamhet.

2. Hur gör vi det?

Vi erbjuder våra medlemsföretag en omfattande portfölj av verktyg, tjänster, förmåner och inspirerande aktiviteter. Genom det skapar vi förutsättningar för medlemmarna att utveckla sin verksamhet och stärka sin position på marknaden. Vilket leder att kunder uppskattar och värderar deras tjänster högre.

Förutom att tydliggöra och synliggöra våra medlemsbyråers kompetens och att arbeta för att branschen blir både ekonomiskt och socialt hållbar, driver vi också viktiga branschöverskridande frågor och tar aktivt ställning i frågor som berör våra medlemmar. Allt med syfte att höja respekten samt öka förståelsen och kunskapen för kommunikationens kraft. Framför allt hos köparsidan, men i förlängningen också hos allmänheten. Vilket i sin tur hjälper till att öka värdet och betalningsviljan för våra tjänster.

3. Varför ska man vara medlem i KOMM?

Ett medlemskap i Komm ska fungera som en kvalitetsstämpel för kunderna och som ett löfte om att våra medlemsföretag alltid kommer att göra allt för att hjälpa sina kunder att bli så framgångsrika som möjligt genom klokare, effektivare och mer ansvarsfull kommunikation.

4. Vad är vårt mål?

En ekonomiskt och socialt hållbar bransch som är efterfrågad av både köpare och medarbetare.

5. Vilket är vårt löfte till medlemmarna och marknaden?

Bättre kommunikation och bättre affärer.