Kategorier 2024

Swedish Content Awards 2024 har 22 tävlingskategorier och två hederspris - här listar vi samtliga.

Du kan tävla med innehållsmarknadsföring som inkluderar exempelvis webbplatser, videor, redaktionella appar, redaktionella event, kundtidningar, års- och hållbarhetsredovisningar, medlemstidningar, intern- och medarbetartidningar, uppdragsböcker, native advertising, podcasts, sociala medier eller integrationer mellan flera olika kanaler. Om bidraget verkar på olika plattformar och kanaler måste du tydligt redogöra för hur dessa är integrerade.

Årets Content Marketing

Årets Content, är hederspriset som utses av juryn och kombinerar en bedömning av resultat, effekt, engagemang, hantverk, kreativitet och nytänkande. Det går inte att enskilt skicka in bidrag till denna kategori.

Årets Rising Star

Årets Rising Star är tävlingens andra hederspris och tilldelas en ung talang som varit framstående under året. Priset syftar till att inspirera och hylla unga, begåvade personer i branschen. 

Alla som tävlar har möjlighet att skicka in en nominering. Av dessa kommer kommer juryn rösta fram den som tar hem priset Årets Rising Star.

Fordon & Transport

Content marketing producerad för företag inom produktion och återförsäljning av fordon såsom personbilar, båtar, flygplan, motorcyklar, lastbilar, lantbruks- och industrifordon/maskiner. Kategorin omfattar även content marketing producerad för rederier, flygbolag, tågoperatörer samt logistik- och speditionsföretag.

Sport & Hälsa

Content marketing producerad för aktörer inom träning och friskvård, samt för återförsäljare av läkemedel eller tjänster inom vård och omsorg.

Resor & Nöjen

Content marketing producerad för hotell, researrangörer och övriga aktörer inom besöksnäringen. Här tävlar även spelbolag, media samt producenter och återförsäljare av mat och dryck samt kaféer och restauranger.

Offentlig sektor & Samhällsinformation

Content marketing producerad för kommuner, landsting, myndigheter, politiska partier och andra verksamheter inom offentlig sektor (ej statligt ägda företag med tydlig kommersiell karaktär). Kategorin inkluderar även content marketing för religiösa samfund samt företag som verkar för tydlig samhällsnytta.

Ideell verksamhet & Intresseorganisationer

Content marketing producerad för intresse- och branschorganisationer, fackförbund samt ideell verksamhet såsom hjälporganisationer och andra ideella initiativ. Ideellt sport- och föreningsliv tävlar också i denna kategori.

Finans & Försäkring

Content marketing producerad för banker, pensionslösningar, fonder, försäkringar, revision- och redovisningsbyråer.

Detaljhandel

Content marketing producerad för detaljhandel där varor säljs direkt till slutkonsument.

Industri & Energi

Content marketing producerad för energibolag, råvaruproducenter och tillverkningsindustrin.

IT & Telekom

Content marketing producerad för företag inom IT, telekom, spelutveckling och andra tekniska lösningar. Kategorin inkluderar även elektronikproducenter och företag inom hård- och mjukvara.

Effekt och engagemang

Tilldelas de som genom content marketing har fått ett stort genomslag och på en bred front lyckats attrahera och engagera sin/a målgrupp/er. Arbetet ska uppvisa tydlig effekt och ska ha flyttat fram positionerna för avsändarens samlade kommunikation.

Innovation

Tilldelas den som med content marketing har lyckats tänka nytt, annorlunda och sticker ut utöver det vanliga. Innovationen kan finnas i det verbala eller det visuella budskapet, i valet av platform/kanal och/eller höjden på den tekniska lösningen.

HANTVERKSKATEGORIER:

Rörligt B2B

Tilldelas rörligt innehåll som varit en del av ett företags content marketing. Filmen eller filmserien ska vara riktad mot andra företag/organisationer. Juryn bedömer helhet, idé, klipp och manus. Om bidraget är en serie filmer bör endast en film skickas in (kan vara ett ihopklipp av flera avsnitt).

Rörligt B2C

Tilldelas rörligt innehåll som varit en del av ett företags content marketing. Filmen eller filmserien ska vara riktad mot slutkonsument. Juryn bedömer helhet, idé, klipp och manus. Om bidraget är en serie filmer bör endast en film skickas in (kan vara ett ihopklipp av flera avsnitt).

Podd & Ljud

Tilldelas podcast som varit en del av ett företags eller en organisations content marketing. Innehåll och nivå på hantverk samt relevans för målgrupp bedöms. Endast ett avsnitt alternativt ett ihopklippt urval från flera kan skickas in.

Kundtidning

Tilldelas den kundtidning (B2B eller B2C) som varit en del av ett företags content marketing. Tidningens målgrupp ska vara potentiella och befintliga kunder, beslutsfattare, anställda vid relevanta företag eller direkt riktade mot slutkonsument. Juryn bedömer unikhet, design, redaktionellt värde och relevans för målgruppen.

Sociala Medier

Tilldelas content marketing med sociala medier som huvudkanal. Juryn bedömer det publicerade innehållets kvalitet, engagemanget hos målgruppen (kan vara användargenererat innehåll) samt den långsiktiga effekten.

Design

Tilldelas design som med kreativ höjd och på strategisk grund förstärker en övergripande content marketing-strategi. I kategorin kan visuella enheter, digitala och tryckta, som helhet, eller del av en helhet, skickas in, exempelvis printlösningar, infografik, stillbildsfoto eller webbsida. 

Always On

Det som belönas i denna kategori är kontinuerligt, regelbundet innehåll med hög nivå och strategisk grund eller ett övergripande, återkommande kampanjkoncept. Detta oberoende om strategin är att förmedla ett budskap, skapa långsiktiga relationer med målgruppen eller något annat.

Native

Här bedöms content marketing i form av redaktionellt innehåll som publiceras på betald plats i vald kanal. Arbetets strategi, anpassning till vald mediapartner och målgrupp samt dess redaktionella kvalitet bedöms så väl som uppfyllelse av uppsatta mål och syften.

Internkommunikation

Här belönas den som med en kreativ och effektfull contentsatsning lyckas skapa medarbetarkommunikation som sticker ut. I denna kategorin belönas aspekter som kvalitet, kreativ höjd och effekt. 

Employer Branding

Här belönas innehåll som bygger och förstärker identiteten hos en arbetsgivare, företag eller organisation. Denna kategori hyllar de produktioner som framgångsrikt har engagerat, inspirerat och lockat talanger till en arbetsplats.

Content

Swedish Content Awards

Stark content marketing stärker varumärket, bygger lojalitet och skapar fler och bättre affärer. Swedish Content Awards belönar de bästa produktionerna inom content marketing. År 2000 arrangerades tävlingen för första gången, då under namnet guldbladet. Ett viktigt syfte med tävlingen är att premiera god kvalitet och innovativa lösningar som har gett önskad effekt.