Kursstart: ARU (Ansvarig reklamutgivare)

Sveriges Kommunikations­­byråer är en garant för att medlems­företagen har hög kompetens och agerar professionellt. Därför kräver vi, enligt våra stadgar, att alla medlems­företag ska ha ARU-kompetens. ARU står för Ansvarig Reklamutgivare, och det är en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör konsultbyråer inom Marknads­­kommunikation.

ARU är en symbol för särskild kompetens och kvalitetssäkring inom marknadskommunikationens juridik och etik. Utbildningen, som omfattar 35 timmar, motsvarar och är godkänd som 5 universitetspoäng. Förutom kunskaper inom olika rättsområden innehåller kursen också många praktiska övningar i hur man arbetar som ARU.

ARU är ett registrerat varumärke och ett väl inarbetat kännetecken med ensamrätt för Sveriges Kommunikationsbyråer. Sveriges Kommunikationsbyråer rekommenderar därför alla företag, organisationer och myndigheter att välja en byrå som är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer och ARU-auktoriserad.

ARU-utbildningen utvecklades redan i mitten på 1970-talet av Konsultbyrån för Marknadsrätt (numera Advokatfirman MarLaw). Sedan 2004 är ARU-kompetensen ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer. Kursen riktar sig främst till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer. Kursen genomförs i dag i samarbete med Berghs School of Communication i Stockholm. I kursen möter du bl a vår förbundsjurist Christina Nylander.

KURSINNEHÅLL

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Tryckfrihet, yttrandefrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Marknadskommunikation i sociala medier och influencer marketing
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) och tredjelandsöverföring
 • Hållbarhets- och miljöpåståenden
 • Spellagen
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadskommunikation
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt
 • Branschavtal
 • Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

Eftersom lagstiftning och praxis förändras med tiden är det också ett krav från Sveriges Kommunikationsbyråer att ARU-kompetensen uppdateras och kompletteras vart fjärde år, med så kallad VARU – Vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare. VARU-kursen är en heldagsutbildning och erbjuds direkt av Sveriges Kommunikationsbyråer.

Mer information om Berghs School of Communication och ARU-kursen finns här.