Kurs ICC: Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat

För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknads­kommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, SvA och Komm utvecklat en digital utbildning. 

Under 1,5 timme får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.