Tävlingar

Guldägget

Guldägget är Sveriges största tävling i kreativ kommunikation. Den startade 1961 och är därmed också Sveriges äldsta. Guldägget lyfter fram kommunikation ur kreativ synvinkel. Vinnarna belönas alltså för att de har skapat den bästa, mest nyskapande och smartaste kommunikationen under föregående år. Guldägget har en därför en viktig roll som inspirationskälla och plattform för diskussion.