EACA Chats: New Year, New Business, New Approach

En föreläsning arrangerad av Komms paraplyorganisation EACA i samarbete med Marcus Brown, grundare och VD för globala konsultföretaget The Great Pitch Company.

”New Year, New Business, New Approach” är relevant för alla som leder eller arbetar på pitcher och kommer bland annat adressera hur man ska bedömma om man är en relevant kandidat i en pitch och besluta om man ska gå in i en pitch eller inte.

Evenemanget är gratis för alla EACA-medlemmar (medlemskap via Komm).

Engagemang

European Association of Communication Agencies (EACA)

EACA är Europas röst för kommunikations­byråer och bransch­organisationer, som använder sin lobbying verksamhet för att öka det ekonomiska och sociala värdet av kommunikation till allmänheten.