Komms Nyhetsbrev #Juni 2024

CommToAct People lanserar tre guider för att stärka mångfald och psykisk
hälsa inom kommunikationsbranschen

CommToAct People är en kollektiv insats för att främja social hållbarhet inom kommunikationsbranschen. Genom samarbete och delning av bästa praxis, arbetar vi för att skapa en arbetsmiljö som främjar både psykisk hälsa och mångfald. Vårt mål är att förbättra arbetsmiljön för våra kollegor och samtidigt skapa mer effektiv och engagerande kommunikation som speglar samhällets mångfald.

Genom att lansera dessa guider hoppas vi kunna ge våra kollegor ett par konkreta verktyg de behöver för att främja en sund arbetsmiljö och skapa inkluderande kommunikation.

Träffa CommToAct i Almedalen onsdag 26 juni

Hur kan kommunikation bidra till att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen? Vad är kommunikationens ansvar för att spegla och påverka världen omkring oss, och hur kan vi som bransch ta större socialt ansvar och skapa verklig effekt? Varmt välkomna till CommToActs seminarium i Almedalen.

Europeiska Rådet har sagt ja till AI-Act

Den 21 maj röstade Europeiska Rådet för AI-Act, som syftar till att harmonisera reglerna om artificiell intelligens. Efter att ministerrådet i mars röstade för lagstiftningen har den nu passerat alla steg i lagstiftningskedjan.

Den kommer nu träda i kraft 20 dagar efter att den förts in i unionens officiella tidning och kommer att börja tillämpas 2 år därefter.

Webinar onsdag 19 juni kl 10.00-10.45

Att EU genom det nya hållbarhetsdirektivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, även kallat CSRD, bidrar till att spelplanen för hållbarhetsrapportering målas om har nog ingen missat. Senast häromdagen röstade riksdagen igenom nya regler om hållbarhetsrapportering, som införlivar CSRD i svensk lag och träder i kraft 1 juli 2024.

Vad innebär det förändrade landskapet om hållbarhetsrapportering för oss som jobbar med marknadsföring, media och kommunikation? Det och mycket mer ska vi tillsammans reda ut i detta webinar.

Cannes Lions Festival of Creativity 17-21 juni

Imorgon måndag 17 juni sätter Cannes Lions Festival of Creativity igång och Komm är på plats och följer hur det går för svenska byråer och varumärken. Grattis till alla byråer som blev shortlistade under helgen: Åkestam Holst, Nord DDB, Stendahls & Forsman & Bodenfors.

komm.se/aktuellt kommer vi summera varje dag och lista dagens svenska vinnare!

Aktuella händelser i komm-kalendern

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm) 

Komm är en branschorganisation för byråer som verkar inom reklam, kommunikation, design, PR, event, content, digital, varumärke & media. 

Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. 

Senast uppdaterad 16.06.24

Publicerad 16.06.24