New Normal AB

Stor effekt skapas när många förändrar sitt beteende, då något nytt blir normalt. Vi skapar effekt genom att förändra målgruppers attityder och beteenden. Och nå affärsmålen genom att lösa rätt problem - kommunikationens strategiska uppgift. Helst arbetar vi med långsiktiga kreativa koncept. Och alltid idéer som har en "förtjänad kärna" för att de ska få spridning i redaktionella och sociala medier.

newnormal.se

Platser:

  • Stockholm

Discipliner:

  • Reklam
  • PR
  • Varumärke
  • Design
  • SoMe

Anställda:

  • 11–25

Certifikat:

  • ARU-Certifierad

Policys:

  • Jämställdhetspolicy
  • Miljö & hållbarhetspolicy

Nätverk: