MediaMonks

Media.Monks är en global 360 reklam- och marknads­föringsbyrå med digitalt fokus, som jobbar sömlöst med content, data, digital media och tech. Vi jobbar med några av världens största varumärken, på både global och lokal nivå, och vår ambition är att på riktigt förändra branschen; hur jobbet görs, vem som gör det och hur det mäts. Mångfald och jämställdhet är en viktig del av vår resa för att nå dit, och innovation och mätbarhet är kärnan i all kommunikation vi tar fram.

www.mediamonks.com

Platser:

  • Stockholm

Discipliner:

  • Reklam
  • PR
  • Design
  • Tech

Anställda:

  • 11–25

Certifikat:

  • CommToAct: Planet

Policys:

  • Jämställdhetspolicy
  • Miljö & hållbarhetspolicy

Nätverk: