Upphandling

Offentlig upphandling enligt LOU

Offentliga upphandlingar av kommunikationstjänster är en naturlig, återkommande del i myndigheters och kommunikationsbyråers verksamhet. Det ligger både i myndigheters och byråers intresse att offentliga upphandlingar är så korrekta, effektiva, tydliga och rättvisa som möjligt.

Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå (Pitchrekommendationer)

Från 2021 har vi nya Huvud­rekommendationer för upphandling av kommunikations­byrå.

Verktyg

Bransch­villkor

I januari 2022 presenterade Komm och Sveriges Annonsörer nya Bransch­rekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå, till ersättande av Samarbetsavtalet från 2008.