100 fattaren

I 100-fattaren tävlar bidrag som skapat effekt genom kommunikation som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med hållbart menar vi något av de tre dimensionerna: sociala, miljön eller ekonomin. Det är positivt om man tydligt kan koppla kommunikationen till något av FNs Globala mål (SDG, Sustainable Development Goals). Arbetet ska ha pågått under en tidsperiod på minst två år.