Övriga tävlingar

Eurobest

Eurobest är Europas ledande kommunikationstävling. Tävlingen drivs av Cannes Lions, och sedan 2004 är Sveriges Kommunikationsbyråer svensk partner för både Eurobest och Cannes Lions.

Eurobest jurygrupper består av medlemmar från europeiska toppbyråer. Sveriges Kommunikationsbyråer har varje år som uppgift att föreslå vilka svenskar som ska delta i tävlingens jurygrupper.

Tack vare ett nära samarbete med tävlingsledningen kunde Sveriges Kommunikationsbyråer tillsammans med denna lansera ”The First European International Advertising Festival” med Eurobest Awards 2008, i Stockholm den 1-3 december 2008.

Läs mer om Eurobest på eurobest.com

Dubai Lynx

Dubai Lynx Komm närvarar indirekt i Dubai Lynx genom att vi väljer ut och skickar svenska jurymedlemmar. Vi gör detta dels för att lära oss och inspireras av kreativiteten i regionen – inte minst alla kreativa kampanjer med starkt samhällsperspektiv som syftar till förändring – och dels för att bidra med Sveriges syn på kommunikation.

Allt fler av våra byråer verkar internationellt och att möta nya kulturer med nyfikenhet och ödmjukhet är värt mycket för att växa våra perspektiv. Efter varje tävling tar vi del av juryns reflektioner och uppdaterar förbundets policy för närvaro och deltagande. De senaste åren har vi exempelvis sett en kraftig ökning av andelen kvinnliga juryledamöter, även på kategoriordförande-poster. Detta är en fråga som Komm har drivit länge inom Lions

Festivals, som arrangerar bland annat Dubai Lynx, Eurobest och Cannes Lions, och som vi vill fortsätta att driva.

Läs mer om Dubai Lynx på www.dubailynx.com