Mad Women

A Herstory of Advertising

När Christina Knight, en av Sveriges mest framstående Creative Directors, insåg att alla de böcker hon läst om sin bransch handlade om och var skrivna av män började hon skriva en annan historia: herstory. Resultatet är en unik bok med berättelser, erfarenheter och råd från några av världens främsta kvinnor inom reklam, kommunikation och design. Boken adresserar obalansen i reklambranschen och hur den påverkar kvinnor, arbetsplatsen och den reklam som produceras.

– När jag undervisar får jag alltid frågan om hur det är att vara kvinna i min bransch och hur jag orkat stanna kvar så länge. Unga kvinnor som jag är mentor åt undrar ofta var de kan hitta reklamkvinnornas erfarenheter och historia. Det är uppenbart att det finns en brist på synliga, inspirerande kvinnliga förebilder. Det var helt enkelt dags för den här boken, säger Christina Knight.

Knights mål är att inspirera och stärka en ung generation av kvinnor – och män! – genom att visa att det är möjligt att göra en framgångsrik karriär inom reklam och genom att dela värdefulla erfarenheter och råd. Hon hoppas också kunna inspirera till en dialog mellan byråer över hela världen och mellan kvinnor och män inom reklam, såväl som konsumenter. Alla skulle dra nytta av en mer mångsidig, inkluderande och jämställd bransch. Andra upplagan (2021) finns som pocket och som ljudbok. Beställ boken och läs mer på madwomenacademy.com.

Mad Women – A herstory of advertising är framtagen i samarbete med Sveriges Kommunikationsbyråer. Mad Women blev ett starkt och inspirerande startskott i samband med Komms stadgeändring 2012 som gav mandat att aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer.

– Jag tror på förebilder som bästa praxis – som inspiration, tankeväckare och vägledare för unga talanger som tänker sig ett yrkesliv i vår bransch. Arbetet för en mer jämställd kommunikationsbransch måste genomsyra hela Komms verksamhet och ständigt finnas på agendan, säger Linda Nilsson, VD på Komm.

Where are the mad women? Christina Knight på TEDxSSE (2014)