Bengt Hanser stipendiet

Komm:s verksamhet syftar till att hävda marknads­kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle samt verka för att höja marknads­kommunikationens kvalitet och förnya dess uttrycksmedel.

I denna anda har Bengt Hanser Stipendiet instiftats för att uppmuntra opinionsbildande insatser som belyser och hävdar marknadskommunikationens roll i näringsliv och samhälle. Stipendiet är däremot inte avsett att belöna marknadskommunikationen i sig. Stipendiet, uppkallat efter förbundets tillskyndare och förste vd, utdelas till den eller de personer som gjort mest anmärkningsvärda insatsen därvidlag, såväl i stort som i smått.

Stipendiet har inte delats ut sedan 2015

Alla pristagare genom åren:

2015 Michael Wolf
2014 Nina Åkestam
2013 Hall of Femmes
2012 Pär Lager
2011 Ewa Björling
2010 Mattias Hansson
2009 Pontus Schultz
2008 Clas Collin
2007 Gunilla Herlitz
2006 Anna Serner
2005
2004 Michael Dahlén
2003 Peter Augustsson
2002 Carin Fredlund
2001 Leif Pagrotsky
2000 Jerry Bengtsson
1998 Joakim Jonasson
1997 Jan Wifstrand
1996 HLR Tensta
1995 Peppe Engberg
1994 Carl Hamilton
1993 Nils Welinder
1992 Volvofacket, Kalmarverken
1991 Clas Nydahl
1990 Jan Stenbeck
1989 Sam Katz
1988 Göran Carlsson