VARU

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

VARU – Vidarutbildning Ansvarig Reklamutgivare

VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare. Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen.

Observera att ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer är att minst en anställd har ARU-kompetens, vilket innefattar uppdatering med VARU-kurs vart fjärde år.

Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare, ledning på reklambyrå, marknadschefer och andra som är operativt ansvariga för marknadsföringen och reklamen.

Omfattning: 
Heldag. kl 9.00-17.00

Innehåll:
· Nya lagar och bestämmelser, marknadsföringslagen och skillnader mot tidigare lagstiftning och praxis.
· Nytt mer omfattande avsnitt om Internet som medium. Regler för sociala medier och influencer marketing samt EUs nya dataskyddsförordning GDPR.
· Branschavtal
· Konsekvenser av de nya lagarna för kommunikationsbyråer och företag som anlitar kommunikationsbyråer och marknadskonsulter
· Praktikfall

Föreläsare:
Christina Nylander, förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer
Daniel Tornberg, advokat, Advokatfirman MarLaw AB (tidigare Advokatfirman för Marknadsrätt AB)

Kursdag:
12 oktober i Stockholm. Anmäl dig här

 

OBS! Bor du utanför Stockholm får du resekostnader (bil, flyg, tåg) ersatta med upp till 2000 kr (gäller medlemmar).

Kursavgift:
Medlemmar: 7850 kr ex moms
Icke-medlemmar: 9850 kr ex moms
(Kurslitteratur och dokumentation ingår.)

För mer information kontakta:
Christina Nylander, Tel + 46 8-679 08 06, christina@komm.se