VARU-Kurs (Fullbokad)

VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare.

Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen. Observera att ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer är att minst en anställd har ARU-kompetens, vilket innefattar uppdatering med VARU-kurs vart fjärde år. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare, ledning på kommunikationsbyrå, marknadschefer och andra som är operativt ansvariga för marknadsföringen och reklamen.

Innehåll

 • Ny lagstiftning och praxis
 • Det marknadsetiska regelverket och Reklamombudsmannen (RO)–
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) och tredjelandsöverföring
 • Branschrekommendationer & Allmänna villkor – NYTT avtal för samarbete mellan annonsör och byrå
 • Marknadskommunikation i sociala medier och influencer marketing
 • Medierätt i förändring
 • Hållbarhets- och miljöpåståenden 
 • Spellagen och de nya möjligheterna till marknadsföringslotterier
 • Generativ AI i marknadskommunikation

Föreläsare

Christina Nylander, förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer
Cecilia Torelm Tornberg, advokat, Advokatfirman MarLaw AB.

Vänligen notera att anmälan till VARU är bindande. I mån av plats finns det möjlighet att byta datum till ett senare kurstillfälle.

Kursavgift

 • Medlemmar: 7950 kr ex moms
 • Icke-medlemmar: 10950 kr ex moms
 • (Kurslitteratur/JP marknadsnet värde 2 000 kr exkl. moms ingår, samt kursdokumentation.)
 • OBS! Bor du utanför Stockholm får du resekostnader (bil, flyg, tåg) ersatta med upp till 2000 kr (gäller medlemmar).

För mer information kontakta:
Christina Nylander, Tel +46 8-679 08 06, christina@komm.se