ARU – Distans kursstart

Att hitta kreativa lösningar som går i linje med strategin är en sak – men att vara säker på att man håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet är något helt annat. På den här kursen får du lära dig om marknads­föringslagen, tryckfrihet, etik och annat som en ansvarig reklamutgivare behöver kunna.

Kursdatum

Startseminarium på plats fysiskt på Berghs 15/3 kl. 12.00-16.00. Tentamen på plats fysiskt på Berghs 2/6 kl. 09.00-12.00. Däremellan läser du kursen via vår lärplattform Canvas. Lärarledda zoommöten fredagar 10.00-11.00. Inspelade föreläsningar/teman. Egna studietimmar: 10 per vecka

Kursinnehåll

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknads­kommunikation
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt och internetjuridik
 • Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

Vad kostar kursen?

40% rabatt på kursavgiften lämnas till Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar. Ange medlemsskap i samband med bekräftelse av din plats.

Studieavgift inkl. moms: 36 250 kronor
(Med medlemsrabatt 21 750 kronor).

Studieavgift exkl. moms: 29 000 kronor
(Med medlemsrabatt 17 400 kronor).

Tillkommande kostnader: Kurslitteratur/JP Marknadsnet 2 000 kr exkl. moms