CommToAct: Hållbarhets­webinar

Kan kommunikation bidra till en hållbar värld och i så fall hur?

Vad handlar hållbarhetsbegreppet faktiskt om och hur definierar vi begreppet? Under dessa 45 minuter går vi igenom de olika ramverken, agendorna och hur allt hänger ihop. Deltagarorienterad kommunikationsstrategi är en nyckel till förändring och ett viktigt angreppssätt när man jobbar med hållbarhet och förändring. Detta webinar hålls av Siri Maassen, Kommunikationsstrateg och rådgivare för en hållbar omställning på The New Division.