AI-genererat material

Förbundsjurist Christina Nylander reflekterar

Utvecklingen av AI har gått fort och AI kan skapa alltmer. 

I dag finns många leverantörer av olika AI-applikationer och verktyg som kan skapa bilder med samma manér och stil som kända konstnärer. En grundläggande upphovsrättslig princip är att upphovsrätten inte gäller stil eller manér, utan endast för det konkreta resultatet i form av exempelvis ett konstverk eller en bild. Och med samma princip till grund måste man också bedöma om det genererade resultat har tillräcklig originalitet, för att falla utanför upphovsrätten till ett specifikt original.

När AI använts för skapande kan resultatet i vissa fall uteslutas från upphovsrättsligt skydd på den ”enkla” grunden att en människa inte är skapare, utan en algoritm. Det som däremot är oklart är hur mycket AI som får ha använts i själva processen för att skydd – upphovsrätt – ska uppstå.

Material kan självklart vara helt och hållet AI-genererat eller så kan AI ha använts som del i en skapandeprocess, dvs en människa har ändå varit delaktig. Och återigen, då det bara är människor som kan skapa upphovsrättsligt skyddat material, så krävs för att upphovsrätt ska gälla för själva resultatet, att en människa ändå måste ha varit involverad i själva skapandeprocessen. 

Så det är den ena sidan av myntet – omfattas det AI-genererade materialet överhuvudtaget av upphovsrätten? Och om inte, betänk nästa steg; om jag använder det AI-genererade materialet i en kampanj, då kan ju andra också använda materialet, eftersom det ju just saknar upphovsrätt. Jag riskerar att inte kunna hävda någon ensamrätt till det AI-genererade materialet. 

Och den andra sidan av myntet – vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar? Helt eller delvis. Dvs för själva input i AI-verktyget. Det faktum att många AI-genererade resultat i stor utsträckning bygger och baseras på en ofantlig mängd redan befintlig bildkonst, ja, helt enkelt är resultatet av att en stor mängd bilder skannats från internet – vad innebär det? Ett tillåtet collage, eller ett otillåtet nyttjande av alla de källor som använts för att generera just det aktuella resultatet?

Oavsett vad olika AI-leverantörer säger i dag eller ev ”garanterar”, så är frågan större än så. I dagsläget är det högst oklart vad som gäller. En sak är också vad som gäller i USA som har en mer tillåtande lagstiftning i form av “faire use” som amerikanska AI-leverantörer tycks luta sig mot. Något sådant explicit undantag finns inte enligt svensk upphovsrätt eller inom EU. 

Exempelvis är OpenAI föremål för process och rättslig prövning; se https://wired.me/business/this-copyright-lawsuit-could-shape-the-future-of-generative-ai/?v_id=MTA2VTI1MVMxNTU4NQ==&upls=VVBNLjQzMTI= , så ingenting är säkert och när ingen garanti finns för att all input i AI är rättighetsklarerat material så är det, enligt min uppfattning i alla fall, inget man i nuläget bör erbjuda sina uppdragsgivare. Och vem som därefter blir upphovsrättsinnehavare till output (vilket säkert är av intresse för både byrå och uppdragsgivare) är därtill, ytterligare, en ej prövad fråga. 

Sista ordet är definitivt inte sagt, och rättsprocesser inleds nu mer eller mindre dagligen på olika håll i världen.

Så, ”I’ll be back”*) – som det heter … 

*) inget olovligt nyttjande utan ett tillåtet citat (då detta är en redaktionell kontext) från ”Terminator”, 1984, och därefter återkommande i alla Terminator-filmer, sex stycken totalt om jag räknat rätt … 😉

Här finns mer att läsa:

Vad innebär EU:s nya AI-lagstiftning för upphovsrätten?


Meta, Google, Tiktok och Snapchat tillåter inte användningen av AI-verktyg i politiskt syfte

Slutförhandlingarna i EU om världens första omfattande AI-reglering, EU AI Act

En sammanfattning av de upphovsrättsliga problem som kommer i spåren av AI-utvecklingen – intervju med Johan Axhamn i Forskning och framsteg

EACAs “AI and Copyright: Unveiling the Legal Challenges” – ett måste för byråer som använder generativ AI

Artikel om konsekvenserna av det nya lagförslaget


Vinge om ChatGPT-hajpen: ”Om AI väljer orden är texten inte upphovsrättsligt skyddad”

Ett steg närmare en AI-förordning – vad händer nu?

Förslag till förordning om fastställande av harmoniserade regler för artificiell intelligens
AI – tekniken, nya beteenden, upphovsrätten och kreatörernas oro
Forskare försvarar originalkonst mot AI-genererade efterapningar


https://www.bonuscopyright.se/nyheter/christina-wainikka-det-har-ar-upphovsrattens-storsta-utmaning/?v_id=MTA2VTI1MVMxNTU4NQ==&upls=VVBNLjYxNTE=

https://www.dn.se/kultur/konstnarer-stammer-foretag-bakom-ai-konst/

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.770807/bildbank-forbjuder-ai-genererade-bilder–oklar-upphovsratt?v_id=MTA2VTI1MVMxNTU4NQ==&upls=VVBNLjIyNDk=

https://www.theverge.com/2022/10/25/23422412/getty-images-ai-art-banned-dangerous-bria-partnership

https://www.theverge.com/2022/11/8/23446821/microsoft-openai-github-copilot-class-action-lawsuit-ai-copyright-violation-training-data