Vad juryn bedömer

Kriterier vid bedömningen av tävlingsbidragen:
Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra.
Skapa intresse och initial förståelse för budskapet.
Tydlighet – Att få fram ett budskap.
Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren
Hantverk – Hantering av bild, text, form och typografi mm.
Omdöme – Att ej bryta mot god etik.