TÄVLINGSVILLKOR & ANSVAR

– För att tävla i Young Lions krävs det att du är 30 år eller yngre (född på eller efter den 21 juni 1988) och jobbar på en byrå.

– Genom att lämna in bidrag i tävlingen ger du ditt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer och samarbetspartners att använda materialet med deltagarens namn vid publicering kring tävlingen.

– Önskemål från uppdragsgivaren att helt eller delvis förvärva ägande- och förfoganderätt till materialet skall säkerställas och särskilt överenskommas med teamet.

– Vinnande team bekostar delar av festivalpasset, flyg och boende.

– Som tävlande har du möjlighet att använda dig av Getty Images royalty-fria bilder under tävlingsperioden enligt angivna villkor.