Kategorierna

Beskrivning för kategori PR
Uppdraget är att skapa en PR-kampanj som ska:

  • Sträva efter ökad kännedom och skapa/förstärka relation till organisationens målgrupp/er.
  • Identifiera och bygga relationer med viktiga aktörer (journalister, intressegrupper, opinionsbildare etc.).
  • Skapa PR underlag som tillämpas i relevanta medier (t.ex. pressmeddelanden, statistik etc.)

Materialspecifikationer: Bidraget lämnas in som högupplöst PDF i valfri proportion / storlek.

 

Beskrivning för kategori Design
Uppdraget är att skapa en komplett varumärkesidentitet. Identiteten ska omfatta logotyp med tillhörande grafisk profil.

Kampanjen ska:

  • Innehålla Logotyp / logotyper, färgpalett, typsnitt, fotografiskt bild- och eller illustrationsmanér, designelement etc.


Materialspecifikationer: Bidraget lämnas in som högupplöst PDF i valfri proportion / storlek.

 

Beskrivning för kategori Digitalt
Uppgiften är att skapa en integrerad kampanj där sociala medier används som teknik och plattform.

Kampanjen ska:

  • Innehålla en kreativ insikt: Hur kan kreativiteten hjälpa till att lösa problemet med hjälp av sociala medier. Vilka plattformar, teknik och verktyg används.

Materialspecifikationer: Bidraget lämnas in som högupplöst PDF med beskrivande text och länkar till relevanta modeller, bilder etc.