Kategorierna

Årets kategorier presenteras inom kort. 


Beskrivning för kategori Digitalt

Uppgiften är att skapa en integrerad kampanj där sociala medier används som teknik och plattform. Kampanjen bör presentera:
– Kreativ insikt: Hur kan kreativiteten hjälpa till att lösa problemet med hjälp av sociala
medier som teknik och plattform?
– Lösning: vilka plattformar, teknik och verktyg används.
– Hur fungerar ovan för att lösa briefen.

Materialspecifikationer:
Briefen lämnas in som en PDF med beskrivande text och länkar till relevanta modeller, bilder etc.

Beskrivning för kategori PR
Uppdraget är att skapa en PR-kampanj som ska:
– Sträva efter ökad kännedom och skapa/förstärka relation till organisationens målgrupp/er.
– Identifiera och bygga relationer med viktiga aktörer (journalister, intressegrupper, opinionsbildare etc.).
– Skapa PR underlag som tillämpas i relevanta medier (t.ex. pressmeddelanden, statistik etc.)

Materialspecifikationer:
– PR-kampanjen laddas upp som en PDF-presentation.

Beskrivning för kategori Design
Uppdraget är att skapa en komplett varumärkesidentitet. Identiteten ska omfatta logotyp med tillhörande grafisk profil.

Materialspecifikationer:
• Logotyp / logotyper, färgpalett, typsnitt, fotografiskt bild- och eller illustrationsmanér, designelement etc.

Bidraget ska lämnas som högupplöst pdf i valfri proportion / storlek