Vad innebär DSA – Digital Service Act – för byråer?

Nu har Reglerna, som antogs hösten 2022, börjat gälla. Inledningsvis gäller reglerna för de största online-plattformarna, såsom Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube m fl samt de två större sökmotorerna Bing och Google search (se DSA: Very Large Online Platforms and Search Engines (europa.eu). Regelverket kommer från och med den 17 februari 2024 gälla även för andra typer av förmedlingstjänster och reglerna kan också skilja sig åt beroende på typ av förmedlingstjänst.  

Syftet med det nya regelverket är att användare ska få en bättre och tryggare miljö och i större utsträckning ska reglerna eliminera näthat, desinformation och annat skadligt innehåll. För användare ska det bli enkelt att rapportera olagligt innehåll.  

Plattformarna ska säkerställa hög nivå av personlig integritet och säkerhet samt ge bättre skydd för minderåriga. Reklam riktad mot barn med profilering kommer inte heller vara tillåtet längre och annonser som baserats på känsliga uppgifter om användaren (exempelvis användarens etniska ursprung, politiska åsikter eller sexuell läggning) förbjuds. Krav på annonsmärkning och avsändare ställs också.

De största onlineplattformarna och sökmotorerna ska därutöver även upprätta kataloger i sina onlinegränssnitt där annonser som visats på plattformarna ska finnas tillgängliga och sökbara under minst ett år efter att visning av annonserna upphörde.  

Läs mer om Digital Services Act här: The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment (europa.eu) 

Alexis Bley, Public Affairs Manager, EACA (European Association of Communication Agencies)
säger att “Byråer kommer mest påverkas indirekt av konsekvenserna av att möjligheterna att rikta in sig på användare baserat på specifika personuppgifter begränsas. Han framhåller att det kommer att vara intressant för byråer att observera hur DSA-bestämmelserna kommer att påverka effektiviteten av digitala reklamkampanjer och att man kommer behöva utveckla strategier för att optimera annonskampanjer baserat på lärdomar av dessa nya tillämpningsbestämmelser i samarbete med sina kunder.”

Läs mer om byråperspektivet på våra medlemssidor.