KOMMs årsrapport 2022

Handbok – Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU.

Lansering av nya Branschrekommendationer & Allmänna villkor / Nya Huvudrekommendationer för upphandling

ICC: Kurs – Ansvarsfull kommunikation om Miljö och Klimat

Hållbarhets-kommunikation måste vara, hmm …just det – hållbar!

Handbok – Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU.

Bli medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer!

Guldägget – Sveriges största tävling i kreativ kommunikation. Den startade 1961 och är därmed också Sveriges äldsta.

Välj en ARU-Certifierad byrå