VIKTIGA DATUM

Kandidaten till Roger Hatchuel Student Academy 2021 är redan utsedd. Anmälan för RHSA 2022 öppnar hösten 2021.