TÄVLINGSVILLKOR & ANSVAR

– För att delta i Roger Hatchuel Academy krävs det att du är 18 – 22 år (vid 22 juni 2019) och studerar på yrkeshögskola eller universitet.

– Den student som väljs ut måste kunna närvara i Cannes under perioden 17-21 juni.

– Deltagare får tillgång till Cannes Lions festivalprogram enligt schema.

– Utbildningen är kostnadsfri men deltagare bekostar flyg, boende och underhåll själv.

– Genom att ansöka till Roger Hatchuel Academy ger du ditt tillstånd till Sveriges Kommunikationsbyråer och samarbetspartners att använda deltagarens namn vid publicering kring tävlingen.