Styrelsen

Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlemsföretagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner.

Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning mellan könen.

Styrelsen arbetar bland annat inom olika arbetsgrupper. Grupperna hanterar disciplinöverskridande frågor och frågor som är så pass viktiga att de behöver en särskild arbetsgrupp.

Tanken är att posterna i styrelsen ska roteras och förnyas med jämna mellanrum. Varje styrelseledamot väljs på en period om två år, vilket innebär att halva styrelsen byts ut vartannat år. Det innebär att styrelsen får en garanterad kontinuitet och att styrelsen behåller kompetensen från ett år till ett annat.

David Orlic, vice vd + innovationschef, Prime Weber Shandwick – ordförande
Marta Karlqvist, vd, BCW, Sthlm
Ulla-Karin Barrett, varumärkesstrateg, The Fan Club, Malmö
Anna-Karin Nilsson, Leveransansvarig, Gullers Grupp, Umeå
Diana Uppman, vd, BVD, Sthlm
Malin Wikerberg, vd, Garbergs Malmö
Melina Aristiadou, vd, Uncle Unicorn, Gbg
Olle Langseth, copywriter, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Josefine Richards, cd, McCann Sthlm, Sthlm
Elias Betinakis, planning director, NORD DDB, Sthlm
Jesper Kling, vd, B-Reel, Sthlm
Désirée Maurd, grundare, Juno PR, Sthlm
Anton Norberg, partner & business director, Yours, Luleå
Martin Hugosson, vd, Group M, Sthlm

Valnämnden består utav:
Susanna Glenndahl Thorslund, account director, Forsman & Bodenfors
Mats Alfredsson, vd, Mecka
Karin Ahlgren, ad, Open Studio
Marie Rudolphie, COO & strategic director, Identity Works
Mattias Ronge, chairman & creative strategist, Edelman Deportivo.