Styrelsen

Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlemsföretagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner.

Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning mellan könen.

Styrelsen arbetar bland annat inom olika arbetsgrupper. Grupperna hanterar disciplinöverskridande frågor och frågor som är så pass viktiga att de behöver en särskild arbetsgrupp.

Tanken är att posterna i styrelsen ska roteras och förnyas med jämna mellanrum. Varje styrelseledamot väljs på en period om två år, vilket innebär att halva styrelsen byts ut vartannat år. Det innebär att styrelsen får en garanterad kontinuitet och att styrelsen behåller kompetensen från ett år till ett annat.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer 2022/2023

Helena Westin, styrelseordförande, Identity Works, Sthlm – ordförande
Magnus Ahlqvist
– Creative Director och partner, Vinter, Luleå
Johan Dyrendahl – Head of Corporate Communication, Prime Weber Shandwick, Sthlm
Roshanak Fatahian – Head of digital operations and Diversity & Inclusion Director, Nord DDB, Sthlm
Morten Flamand – vd, MediaCom, Sthlm
Tobias Franzén – vd, The Amazing Society, Sthlm
Nina Granath – Creative Director, Stockholm Design Lab, Sthlm
Johanna Hofman-Bang – Art Director, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Maja Kipatsi Danell – vd, FAB Agency, Gbg
Jesper Kling – vd, Patriksson Group, Sthlm
Ivan Matanovic – Creative Director & Founder/owner, Guts & Glory, Malmö
Sofia Persson – marknadsstrateg och delägare, Mustasch Reklambyrå, Karlskrona
Malin Rönnmark – COO, OTW Sthlm
Malin von Werder – Creative Director/Art Director, Malmö
Jerker Winther – Head of strategy & planning och partner at Åkestam Holst, Bold NoA, Sthlm

(Sandra Gidlund Johansson – CFO, Garbergs Sthlm – enbart ledamot i Sveriges Kommunikationsbyråer AB)

VALNÄMND, 2022-2023
Robert Aras – Executive Vice President, Prime Weber Shandwick, Sthlm
Mehrnaz Bejne
 – vd, Garbergs, Sthlm
Lena Grundström – Account Manager, Forman & Bodenfors, Sthlm
Jenny Kaiser – Managing Director/Vice VD, Åkestam Holst NoA
Tommy Lindgren – Affärs- och varumärkesstrateg, Zellout