Styrelsen

Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlemsföretagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner.

Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning mellan könen.

Styrelsen arbetar bland annat inom olika arbetsgrupper. Grupperna hanterar disciplinöverskridande frågor och frågor som är så pass viktiga att de behöver en särskild arbetsgrupp.

Tanken är att posterna i styrelsen ska roteras och förnyas med jämna mellanrum. Varje styrelseledamot väljs på en period om två år, vilket innebär att halva styrelsen byts ut vartannat år. Det innebär att styrelsen får en garanterad kontinuitet och att styrelsen behåller kompetensen från ett år till ett annat.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer 2021
Adam Ulvegärde, Creative, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Anton Norberg, Partner & Business director, Yours, Luleå
Fredrik Simonsson, Creative Director- Nord DDB, Sthlm
Helena Westin, Styrelseordförande Identity Works – ordförande
Ivan Matanovic, Creative Director/Strateg/Kundansvarig,  Guts & Glory, Malmö
Jerker Winther, Head of Strategy & Planning Åkestam Holst och Bold, NoA, Sthlm
Jesper Kling, VD, Patriksson
Malin von Werder, Art Direcotr och Partner, Garbergs Malmö
Maja Kipatsi Danell, VD FAB Agency, Gbg
Martin Hugosson, VD Group M, Sthlm
Nina Granath, Creative Director, Stockholm design Lab, Sthlm
Roshanak Fatahian, Head of Digital Operations and Diversity & Inclusion Director, Nord DDB, Sthlm
Sandra Gidlund,
CFO, Garbergs Sthlm (AB Styrelsen)
Sofia Persson, Marknadsstrateg och Delägare – Mustasch Reklambyrå, Karlskrona 
Therese Bohlin
Tobias Franzén, VD, The Amazing Society, Sthlm
Tommy Lindgren, VD – Speye, Uppsala

Valnämnden för Sveriges Kommunikationsbyråer 2021
Marie Rudolphie, COO & Strategic director, Identity Works, Sthlm
Lena Grundström, Account executive, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Kjell Månsson, Senior account director, Åkestam Holst, Sthlm
Robert Aras, Key account manager, Prime, Sthlm
Mehrnaz Bejne, VD, Garbergs, Sthlm