Styrelsen

Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlemsföretagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner.

Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning mellan könen.

Styrelsen arbetar bland annat inom olika arbetsgrupper. Grupperna hanterar disciplinöverskridande frågor och frågor som är så pass viktiga att de behöver en särskild arbetsgrupp.

Tanken är att posterna i styrelsen ska roteras och förnyas med jämna mellanrum. Varje styrelseledamot väljs på en period om två år, vilket innebär att halva styrelsen byts ut vartannat år. Det innebär att styrelsen får en garanterad kontinuitet och att styrelsen behåller kompetensen från ett år till ett annat.

David Orlic, ordförande, vice vd och innovationschef, Prime
Ylva Nestmark, cd, Stendahls
Janne Björge, grundare, Nine Yards
Marie Rudolphie, COO & Strategic Director, Identity Works
Michael Jäderlind, cd, Odyssey
Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter, King
Mattias Ronge, vd, Edelman Deportivo
Marta Karlqvist, vd, Cohn & Wolfe
Adam Kerj, CCO, McCann
Ulla-Karin Barrett, varumärkesstrateg, The Fan Club
Anna-Karin Nilsson, vd & senior strateg, Humbly
Niklas Bondesson, Head of Science, Evidence
Diana Uppman, vd, BVD
Philip Marthinsen, partner, House of Radon
My Troedsson, planner, Forsman & Bodenfors
Henrik Matsers, CFO, Åkestam Holst

Valnämnden består utav:
Sara Leffler Morge, vd, Friends Agenda
Susanna Glenndahl Thorslund, account director, Forsman & Bodenfors
Magnus Wålsten, client partner och medgrundare, Great Works
Mats Alfredsson, vd, Mecka
Karin Ahlgren, ad, Garbergs Project