Styrelsen

Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse är sammansatt på ett sätt som speglar de olika medlemsföretagen, och den representerar förbundets breda spektrum av företag och discipliner.

Det innebär att det i styrelsen finns ledamöter från både mindre företag och internationella nätverk med global verksamhet. Här finns också representanter från företag såväl inom som utanför storstadsregionerna. Det är också viktigt att styrelsens sammansättning visar att vi strävar efter en mer jämlik fördelning mellan könen.

Styrelsen arbetar bland annat inom olika arbetsgrupper. Grupperna hanterar disciplinöverskridande frågor och frågor som är så pass viktiga att de behöver en särskild arbetsgrupp.

Tanken är att posterna i styrelsen ska roteras och förnyas med jämna mellanrum. Varje styrelseledamot väljs på en period om två år, vilket innebär att halva styrelsen byts ut vartannat år. Det innebär att styrelsen får en garanterad kontinuitet och att styrelsen behåller kompetensen från ett år till ett annat.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer 2019:

Helena Westin, styrelseordförande Identity Works, Sthlm – Styrelseordförande KOMM
Marta Karlqvist, vd, BCW, Sthlm
Melina Aristiadou, vd, Uncle Unicorn, Gbg
Ulla-Karin Barrett, varumärkesstrateg, Creuna Malmö, Malmö
Elias Betinakis, planning director, NORD DDB, Sthlm
Tobias Franzén, vd, The Amazing Society, Sthlm
Martin Hugosson, vd, Group M, Sthlm
Jesper Kling, vd, B-Reel, Sthlm
Désirèe Maurd, pr-strateg, Juno PR, Sthlm
Anna-Karin Nilsson, senior strateg, Gullers Grupp, Umeå
Anton Norberg, partner & business director, Yours, Luleå
Josefine Richards, cd, McCann, Sthlm
Adam Ulvegärde, art director, Forsman & Bodenfors, Sthlm
Diana Uppman, vd, BVD, Sthlm
Malin Wikerberg, vd & copywriter, Garbergs Malmö

Valnämnden består utav:
Marie Rudolphie, COO & strategic director, Identity Works
Mats Alfredsson, vd, Mecka.
Lena Grundström, account executive, Forman & Bodenfors
Kjell Månsson, senior account director, Åkestam Holst
Lamin Sonko, client director, Jung Relations