Opinionsbildning

Som företrädare för ett stort antal företag är Sveriges Kommunikationsbyråer en självklar samtals- och samarbetspartner för olika parter.

Vi är remissinstans för offentliga utredningar inom vårt område. Vi presenterar branschanalyser och gör arbetsmarknadsprognoser. Vi medverkar regelbundet i media – från bransch- till affärspress – och deltar i den offentliga debatten. Allt detta för att berätta och tydliggöra reklamens betydelse för utveckling och tillväxt.

Sveriges Kommunikationsbyråer är också remissinstans och ska som sådan föra fram branschens intressen vid nya lagstiftningsförslag eller andra frågor som utreds inom Myndighetssverige.

Den viktigaste frågan inom opinionsarbetet är emellertid att synliggöra och tydliggöra marknadskommunikationens betydelse för näringslivet. Det arbetet bedrivs genom att synas och höras i medier, kontakter med politiker samt bygga relationer med andra parter. En målsättning är att i större utsträckning samarbeta med Sveriges Annonsörer och andra branschförbund för att få större styrka i lobbyingarbetet.

Inom den internationella lobbyingverksamheten arbetar Sveriges Kommunikationsbyråer inom ramen för den europeiska paraplyorganisation EACA. Genom EACA kan förbundet påverka och får löpande information om vad som händer inom EU, som i allt större utsräckning styr den svenska lagstiftningen.