Mål och vision

Sveriges Kommunikationsbyråers vision är att vara den självklara mötesplatsen – för inspiration, utveckling och affärer – för alla konsulter som arbetar med marknadskommunikation.

Målsättningen är därför att skapa ett stort och breddat förbund där alla typer av byråer, verksamma inom marknadskommunikation, ska känna sig välkomna. Målet är också att förflytta oss som ett ganska traditionellt förbund till att bli en mer modern och relevant intresseorganisation för våra medlemmar, både befintliga och nya. I den här målsättningen har vi redan kommit en bra bit på väg.

Ett stort och brett förbund är dessutom en nödvändighet, för att vi ska ha en stark och trovärdig position i kontakt med medier, politiker och näringslivet. Uppdragsgivarna, som företräds av Sveriges Annonsörer, behöver också en seriös och jämstark part.

Andra viktiga målsättningar är att dels förbättra samarbetet med och bygga broar till  kommunikationsköparna, dels förbättra det internationella arbetet och sätta Sverige på den globala reklamkartan.