Kommittéer & Utskott

Förbundet har i dagsläget sex aktiva kommittéer och utskott. Medlemmarna består utav medarbetare på medlemsbyråer och ledamöter från förbundets styrelse. Grundtanken med kommittéerna och utskotten är att förbundet ska drivas av medlemmarna och fokusera på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna. 

Utskott & kommittéer, 2021-2022:

Affärskommittén
Sofia Persson (ordförande), Tommy Lindgren, Sandra Gidlund Johansson och Malin Wikerberg och Melina Aristiadou adjungerade från styrelsen 2020-2021.

Effekt- och effektivitetskommittén
Kommittén har varit aktiv sedan 2017 och dess syfte är att lyfta och tydliggöra den affärsmässiga effekten av kommunikation. Effekt- och effektivitetskommittén består av Tommy Lindgren (ordförande) och Jerker Winther.

Hållbarhetskommittén
Anton Norberg (ordförande), Helena Westin, Therese Bohlin, Roshanak Fathian, Nina Granath och Jerker Winther.

Medlems- och Tillväxtkommittén
Tobias Franzén (ordförande), Jesper Kling, Anton Norberg, Martin Hugosson, Ivan Matanovic och Maja Kipatski Danell.

Tävlingsutskottet
Utskottet diskuterar och fungerar som ett bollplank i arbetet och utvecklingen av Guldägget, exempelvis i frågor om tävlingsregler, kategorier och jurysammansättning. Tävlingsutskottet består av Linda Nilsson, Adam Ulvegärde, Jesper Kling, Fredrik Simonsson, Roshanak Fatahian och Malin von Werder. 

Varumärkes- och Designkommittén
Varumärkes- och Designkommittén driver frågor för att synliggöra och stärka design- och varumärkeskategorin i sammanhang som t ex Guldägget och IRM tillsammans med ett antal övergripande PR-initiativ och branschfrågor. Varumärkes- och Designkommittén består av Oscar Lübeck (ordförande) och Helena Westin.