Kansliet

Linda Nilsson
vd
Ansökningar och uppsägningar av medlemskap
Telefon: 08-679 08 13
linda@komm.se

Christina Nylander
Förbundsjurist (juridisk rådgivning)
Svarar på frågor och ger råd till medlemmar i juridiska frågor.
Telefon: 08-679 08 06
christina@komm.se

Anna Magnberg (Föräldraledig från och med Juli 2022)
Projektledare
anna@komm.se

Emma Klingborg
PR & Kommunikation
0702 90 41 35
emma@komm.se

Nina Furin
Produktionsledare & Kommunikatör
nina@komm.se

Peter Liljeström
Ekonomi
Telefon: 070 985 40 00
peter@komm.se

Guldägget
info@guldagget.se
_____

KOMM:s försäkringsservice
E-post info@fuab.com
Telefon 08-520 056 55

Besöks- och fakturaadress
Sveriges Kommunikationsbyråer
Wallingatan 38 (Från och med 4 juli 2022)
111 24 Stockholm
faktura@komm.se