Kansliet

Linda Nilsson
vd
Ansökningar och uppsägningar av medlemskap
Telefon: 08-679 08 13
linda@komm.se

Christina Nylander
Förbundsjurist (juridisk rådgivning)
Svarar på frågor och ger råd till medlemmar i juridiska frågor.
Telefon: 08-679 08 06
christina@komm.se

Anna Grell
Projektledare & Kommunikatör
anna@komm.se

Nina Furin
Projektledare & Kommunikatör
Telefon: 072 386 33 00
nina@komm.se

Josephine Frigge
Projektledare Guldägget
Telefon: 070 145 86 14
josephine@komm.se

Peter Liljeström
Ekonomi
Telefon: 070 985 40 00
peter@komm.se

_____

KOMM:s försäkringsservice
E-post info@fuab.com
Telefon 08-520 056 55

Besöksadress
Sveriges Kommunikationsbyråer
Wallingatan 38 
111 24 Stockholm
faktura@komm.se