Kansliet

Linda Nilsson
vd
Ansökningar och uppsägningar av medlemskap
Telefon: 08-679 08 13
linda@komm.se

Christina Nylander
Förbundsjurist (juridisk rådgivning)
Svarar på frågor och ger råd till medlemmar i juridiska frågor.
Telefon: 08-679 08 06
christina@komm.se

Anna Magnberg
Projektledare
Telefon: 076 396 84 21
anna@komm.se

Julia Urbán
Guldägget
julia@komm.se

Peter Liljeström
Ekonomi
Telefon: 070 985 40 00
peter@komm.se
_____
Helena Westin
Ordförande
helena@komm.se
_____

KOMM:s försäkringsservice
E-post info@fuab.com
Telefon 08-520 056 55

Besöks- och fakturaadress
Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveavägen 32, 5 tr
111 34 Stockholm
faktura@komm.se